nie wymagająca leczenia żółtaczka u niemowląt przebiega łagodnie

Sarkoidoza jest chorobą przewlekłą, która atakuje wiele narządów. Często przebiega wraz ze zmianami skórnymi. Uważa się, że chorobę wywołuje nieprawidłowość w układzie immunologicznym. Ponadto istnieją przypuszczenia, iż sarkoidoza ma podłoże genetyczne. Do jej rozwoju przyczyniają się także niekorzystne czynniki środowiskowe. Choroba jest częściej diagnozowana u poszczególnych grup zawodowych. Do nich zaliczają się strażacy, rolnicy czy osoby pracujące przy produkcji samochodów. Choroba pojawia się zazwyczaj u młodych dorosłych.

Choroba atakuje przeważnie płuca, kości, wątrobę, układ nerwowy oraz oczy. U wielu chorych obserwuje się ponadto zmiany skórne. Objawiają się one pod postacią guzków lub nacieków. Jeśli choroba jest wcześnie wykryta oraz odpowiednio leczona, zmiany skórne mają charakter odwracalny. Niekiedy jednak mogą trwale pozostać na ciele. Na podstawie zmian skórnych, określa się stadium oraz odmianę choroby.

W leczeniu przeważnie stosowane są preparaty, które zawierają kortykosteroidy. Zmiany skórne można smarować specjalnymi maściami i kremami. Całkowite wyleczenie jest możliwe, pod warunkiem, że nie doszło do zajęcia większości podstawowych organów. Leczenie jest jednak procesem długotrwałym. Czasem trwa nawet kilka lat.

CLOTRIMAZOLUM opinie Vitaminum